همیشه خسته ام، دکتر!

زن و مرد، پیر و جوان اما چه اتفاقی می‌افتد که احساس خستگی و کسالت بر ما چیره می‌شود؟ … خستگی، محصول زندگی مدرن امروزی است. این روزها همه از خستگی شکایت می‌کنند؛ آیا انجام کارهای ساده برایتان دشوار شده و باوجود استراحت و خواب کافی، باز هم نمی‌توانید از جایتان تکان بخورید؟ شاید شما… ادامه خواندن همیشه خسته ام، دکتر!