خانمها آیا می‌خواهید پوستتان را بکشید؟

گفتگو با دکتر سیدبهزاد پوستی درباره لیفتینگ پیشانی و ابرو – دکتر گلرخ ثریا…. وقتی شما پیر می‌شوید کم‌کم گوشه‌های چشمانتان پایین می‌افتند و آثار پیری در چشم‌ها و پیشانی پدید می‌آید. بعضی‌ها در این میان به فکر کشیدن پوست پیشانی و ابروهایشان می‌افتند. با دکتر سیدبهزاد پوستی، متخصص گوش و حلق بینی در این… ادامه خواندن خانمها آیا می‌خواهید پوستتان را بکشید؟