آیا کفش نامناسب موجب زانو درد می شود؟

کفش نامناسب موجب زانو درد

بعضی از کفش ها فقط برای تماشا کردن، خوب طراحی شده اند؛ در حالی که یک کفش خوب برای پشتیبانی پا و آسایش آن طراحی می شود. مهم است بدانید که کفش ها علاوه بر تاثیر بر پاهای شما، بر موقعیت و سلامت بقیه پا تاثیر می گذارند و به طور بالقوه می توانند درد… ادامه خواندن آیا کفش نامناسب موجب زانو درد می شود؟