ویژگی های بهترین کفش برای پرستاران

ویژگی های بهترین کفش برای پرستاران

پرستاران اغلب روزها ۱۲ و حتی ۱۵ ساعت کار می کنند. اکثریت قریب به اتفاق آن ها ساعت های زیادی را روی پای خود می ایستند. پس تعجب آور نیست که تحت تاثیر آسیب های اندام تحتانی قرار بگیرند. خوشبختانه، می توان خطر ابتلا به آسیب های وارده در تمام طول روز را با استراحت… ادامه خواندن ویژگی های بهترین کفش برای پرستاران