مسمومیت با کلر ؛ نشانه ها، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری

مسمومیت با کلر ؛ نشانه ها، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری

کلر یک ماده شیمیایی است که رشد باکتری در آب را مهار می کند. این ماده برای ضد عفونی کردن استخرهای شنا و آب آشامیدنی، دفع فاضلاب و زباله های صنعتی استفاده می شود. کلر یک ماده فعال در محصولات تمیز کننده نیز می باشد. با توجه به موارد کاربرد این ماده می توان گفت… ادامه خواندن مسمومیت با کلر ؛ نشانه ها، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری