کلستاز بارداری ؛ علل، نشانه ها، عوامل خطر، تشخیص و درمان آن

کلستاز بارداری ؛ علل، نشانه ها، عوامب خطر، تشخیص و درمان آن

برخی از زنان در ماه های آخر بارداری خود، خارش بسیار شدیدی دارند. شایعترین علت این بیماری کلستازی، یک بیماری معمول کبدی است که تنها در بارداری اتفاق می افتد. کلستاز بارداری شرایطی است که جریان طبیعی صفرا در کیسه صفرا، تحت تاثیر ازدیاد هورمون های بارداری که یکی از تغییرات بارداری است می باشد.… ادامه خواندن کلستاز بارداری ؛ علل، نشانه ها، عوامل خطر، تشخیص و درمان آن