کلسیفیکاسیون ؛ انواع، علل، تشخیص، درمان و روش های پیشگیری

کلسیفیکاسیون ؛ انواع، علل، تشخیص، درمان و روش های پیشگیری

کلسیفیکاسیون زمانی اتفاق می افتد که کلسیم در بافت بدن، رگ های خونی یا اندام ها جمع می شود. این ساختار می تواند پروسه های طبیعی بدن شما را متزلزل کند. ماده معدنی کلسیم از طریق جریان خون منتقل می شود. ضمن این که در هر سلولی از بدنتان نیز می توان آن را یافت.… ادامه خواندن کلسیفیکاسیون ؛ انواع، علل، تشخیص، درمان و روش های پیشگیری