عوارض جانبی کلسیم تیوگلیکولات موجود در موبرها

عوارض جانبی کلسیم تیوگلیکولات موجود در موبرها

موبرها، کرم ها و ژل هایی هستند که با ترکیب شیمیایی خود می توانند ساختار پروتئینی (کراتین) مو را پس از آن که بر روی پوست قرار گرفتن تجزیه کنند. کلسیم تیوگلیکولات یک ماده فعال در برخی از موبرها است. کلسیم تیوگلیکولات یک ماده شیمیایی زبر و خشن است بنابراین برای در امان ماندن از عوارض جانبی… ادامه خواندن عوارض جانبی کلسیم تیوگلیکولات موجود در موبرها