نارسایی کلیه چیست و انواع و نشانه های آن کدامند؟

نارسایی کلیه چیست و انواع و نشانه های آن کدامند؟

کلیه ها اندامی هستند که در پشت شکم و نزدیک به کمر قرار دارند. این اندام ها دقیقا مماس با ستون فقرات هستند و وظیفه اصلی آن ها دفع کردن مواد زائد از بدن است. کلیه ها خون را تصفیه کرده و مواد زائد را از آن بیرون می آورند. بعد از خارج کردن این مواد،… ادامه خواندن نارسایی کلیه چیست و انواع و نشانه های آن کدامند؟