سندروم همولیتیک اورمیک (HUS) ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض و روش های درمان

سندروم همولیتیک اورمیک (HUS) ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض و روش های درمان

سندروم همولیتیک اورمیک (HUS) یک بیماری ناشی از تخریب غیر طبیعی سلول های قرمز خون است. در این شرایط سلول های قرمز آسیب دیده سیستم فیلترینگ در کلیه ها را آلوده می کنند و می توانند منجر به نارسایی خطرناک کلیه شوند. HUS معمولا ۵ تا ۱۰ روز پس از اسهالی که اغلب با خون… ادامه خواندن سندروم همولیتیک اورمیک (HUS) ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض و روش های درمان