کمبود شدید آب در بارداری ؛ علائم، علل و روش های پیشگیری

کمبود شدید آب در بارداری ؛ علائم، علل و روش های پیشگیری

از دست دادن آب بدن می تواند در هر زمان مشکل ساز باشد. اما این موضوع به خصوص در دوران بارداری اهمیت زیادی پیدا می کند. در این دروان نه تنها شما نیاز به آب بیشتری از حالت معمولی قبل از بارداری دارید، بلکه نوزاد شما نیز نیاز به آب دارد. آب برای زندگی ضروری… ادامه خواندن کمبود شدید آب در بارداری ؛ علائم، علل و روش های پیشگیری