کمبود آلبومین در خون (هیپوآلبومینمی) ، نشانه ها، علل، عوارض و روش های درمان

کمبود آلبومین در خون (هیپوآلبومینمی) ، نشانه ها، علل، عوارض و روش های درمان

آلبومین، پروتئین غالب در پروتئین سرم بدن است که انواع مختلفی از مواد مانند بیلی روبین، اسیدهای چرب، فلزات، یون ها، هورمون ها و داروهای خارجی را حمل می کند. آلبومین حاوی ۷۵ الی ۸۰٪ کلوئیدی پلاسما فشار انکوتیک طبیعی و ۵۰٪ پروتئین است. مقادیر مرجع سرمی این ماده در بدن بین ۳٫۵ الی ۴٫۵… ادامه خواندن کمبود آلبومین در خون (هیپوآلبومینمی) ، نشانه ها، علل، عوارض و روش های درمان