کمبود فاکتور X در بدن برای انعقاد خون ؛ نشانه ها، علل، تشخیص و درمان

کمبود فاکتور X در بدن برای انعقاد خون ؛ نشانه ها، علل، تشخیص و درمان

کمبود فاکتور X در بدن که به عنوان کمبود فاکتور استوارت-پروتور نیز شناخته می شود، بیماری است که ناشی از عدم داشتن پروتئینی به نام عامل X در خون ایجاد می شود. فاکتور X نقش مهمی در لخته شدن خون داشته و باعث انعقاد خون می شود. انعقاد خون عمل بسته شدن خون است که… ادامه خواندن کمبود فاکتور X در بدن برای انعقاد خون ؛ نشانه ها، علل، تشخیص و درمان