عوارض ناشی از مصرف فیبر کم که در بلندمدت روی بدن ایجاد می شوند

عوارض ناشی از مصرف فیبر کم که در بلندمدت روی بدن ایجاد می شوند

فیبرها، مواد غیر قابل هضمی هستند که در گیاهانی مانند میوه ها، سبزیجات، دانه ها و حبوبات وجود دارند. این مواد خواص زیادی برای بدن دارند. فیبر کمک می کند تا مدفوع نرم شده و ساده تر دفع شود. این خاصیت برای ارتقاء سلامت روده و دفع منظم ضایعات از بدن ضروری است. متخصصان تغذیه… ادامه خواندن عوارض ناشی از مصرف فیبر کم که در بلندمدت روی بدن ایجاد می شوند