انواع، علل، نشانه ها و درمان کمبود مواد معدنی در بدن

انواع، علل، نشانه ها و درمان کمبود مواد معدنی در بدن

مواد معدنی انواع خاصی از مواد مغذی هستند که بدن به منظور داشتن عملکرد صحیح به آن ها نیاز دارند. کمبود مواد معدنی در بدن زمانی رخ می دهد که بدن برای به دست آوردن و یا جذب مقدار مورد نیاز از یک ماده معدنی دچار مشکل می شود. بدن انسان نیاز به مقدار مختلفی از هر… ادامه خواندن انواع، علل، نشانه ها و درمان کمبود مواد معدنی در بدن