اثرات مصرف کم پروتئین بر روی بدن

اثرات مصرف کم پروتئین بر روی بدن

تمام سلولهای بدن شما حاوی پروتئین هستند و چون بدن  هر روز برای انواع عملکردهای خود نیاز به این ماده دارد، آن را ذخیره نمی کند. به دلیل نیاز مبرم بدن، مصرف مقدار کافی پروتئین در رژیم غذایی روزانه ضروری است. مصرف کم پروتئین می تواند زمانی رخ دهد که یا شما غذاهای غنی از… ادامه خواندن اثرات مصرف کم پروتئین بر روی بدن