کولین ؛ مزایا، منابع و نشانه های کمبود این ماده در بدن

کولین ؛ مزایا، منابع و نشانه های کمبود این ماده در بدن

کولین یک ریزمغذی است که کاربردهای زیر را در بدن دارد: بهبود عملکرد کبد رشد طبیعی مغز بهبود عملکرد عصب تحرک عضلات حفط سطح انرژی سلامت سوخت و ساز بدن کولین موجود در شکل فسفاتیدیل کولین است، ترکیبی که از اجزای ساختاری چربی تشکیل می شود. بنابراین به این ترتیب این ماده را می توان… ادامه خواندن کولین ؛ مزایا، منابع و نشانه های کمبود این ماده در بدن