علل تیروئید متورم چیست؟

thyroid

تیروئید متورم علل گوناگونی می تواند داشته باشد. تیروئید، که در جلوی گردن قرار دارد، یک غده پروانه ای شکل کوچک است که بخشی از سیستم غدد درون ریز بدن است. غده تیروئید متورم یا گواتر زمانی رخ می دهد که غده تورم می کند و بزرگتر از حد طبیعی می شود. گواترهای بزرگی که… ادامه خواندن علل تیروئید متورم چیست؟