کمر درد در دوران بارداری

کمر درد در دوران بارداری

می تواند علل بسیاری برای کمر درد در دوران بارداری وجود داشته باشد، اما شایع ترین علل عبارتند از: رشد و بزرگ شدن کودک یادگیری راه رفتن متفاوت نسبت به قبل از باداری تغییر سطح هورمون با کمال تعجب، مطالعات هیچ ارتباطی بین افزایش وزن مادر و کمر درد در دوران بارداری پیدا نکرده اند. طبق… ادامه خواندن کمر درد در دوران بارداری