سندرم کمپارتمان ؛ علل، نشانه ها، عوامل خطر و ۴ مرحله برای حل این سندرم

سندرم کمپارتمان ؛ علل، نشانه ها، عوامل خطر و ۴ مرحله برای حل این سندرم

تورم، درد شدید عضلات، ناتوانی در حرکت دادن بخشی از بدن و احساس فشار بیش از حد تمام علائم سندرم کمپارتمان است. اما معنی این سندرم دقیقا چیست؟ این نوع سندرم بیماری است که در آن جریان خون به بخشی از بدن متوقف شده و این باعث می شود که این بخش بدن ملتهب و… ادامه خواندن سندرم کمپارتمان ؛ علل، نشانه ها، عوامل خطر و ۴ مرحله برای حل این سندرم