چه زمانی از سرما درمانی استفاده کنیم؟

سرما درمانی

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است وقتی که سر یا زانو کودکتان زمین می خورد سعی می کنید سریعا آن را با کمپرس یخ بپوشانید. به این کار سرما درمانی گفته می شود. اما چه زمان و چطور باید از این درمان استفاده کرد؟ ما به شما خواهیم گفت سرما درمانی به چه درد… ادامه خواندن چه زمانی از سرما درمانی استفاده کنیم؟