رویارویی با اختلال غذا خوردن بزرگسالان

ده سال پیش اختلال در غذا خوردن مانند بی اشتهایی عصبی یا پرخوری عصبی چندان شایع نبود؛ اما امروز یک واقعیت است. زنان بزرگسالی به یک پاتولوژی وسواس در مورد غذا و ورزش دچار شده اند و مانند دختران ۱۲ تا ۲۵ ساله عمل می کنند. اختلال در غذا خوردن یک بیماری روانی است. یک… ادامه خواندن رویارویی با اختلال غذا خوردن بزرگسالان