کم خونی همولیتیک خود ایمنی ناشی از دارو ؛ نشانه ها، علل، روش های تشخیص و درمان

کم خونی همولیتیک خود ایمنی ناشی از دارو ؛ نشانه ها، علل، روش های تشخیص و درمان

کم خونی همولیتیک ایمنی ناشی از دارو (DIIHA) یک بیماری بسیار نادر خونی است. به طوری که برآورد شده است که در هر یک میلیون نفر در بدن یک نفر اتفاق می افتد. کم خونی همولیتیک خود ایمنی ناشی از دارو زمانی رخ می دهد که دارویی که به صورت روتین مصرف می شود، سیستم ایمنی… ادامه خواندن کم خونی همولیتیک خود ایمنی ناشی از دارو ؛ نشانه ها، علل، روش های تشخیص و درمان