چه چیزی باعث ایجاد مدفوع کم رنگ می شود؟

چه چیزی باعث ایجاد مدفوع کم رنگ می شود؟

مدفوع عادی معمولا قهوه ای است اما رنگ آن می تواند بیشتر به دلیل استفاده از رژیم غذایی خاصی، متفاوت شود. مدفوع کم رنگ و یا سفالی رنگ، طبیعی نیست. اگر مدفوع کم رنگ شده و یا به رنگ سفال درآید، نشان از این است که شما در سیستم صفراوی خود دچار مشکل هستید. سیستم صفراوی… ادامه خواندن چه چیزی باعث ایجاد مدفوع کم رنگ می شود؟