چه چیزی باعث کم حافظه شدن یا کاهش حافظه می شود

چه چیزی باعث کم حافظه شدن یا کاهش حافظه می شود

هر کسی ممکن است در برخی مواقع فراموشی بگیرد. به عنوان مثال برای همه ما پیش آمده است که موبایل یا سوئیچ اتومبیل خود را گم کرده و به خاطر نیاوریم که آن را کجا گذاشته ایم. این فراموشی یا آلزایمر نیست. کاهش خفیف ظرفیت حافظه با بالا رفتن سن ایجاد می شود و حتی… ادامه خواندن چه چیزی باعث کم حافظه شدن یا کاهش حافظه می شود