کم شنوایی حسی عصبی ؛ علل، تشخیص، نشانه ها و درمان

کم شنوایی حسی عصبی ؛ علل، تشخیص، نشانه ها و درمان

از دست دادن ناگهانی شنوایی حسی عصبی (SSHL)، که به عنوان کم شنوایی حسی عصبی و کری ناگهانی نیز شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که بیمار به سرعت قدرت شنوایی خود را از دست می دهد. این عارضه می تواند فورا یا در عرض چندین روز رخ دهد. در طول این زمان، صداهایی… ادامه خواندن کم شنوایی حسی عصبی ؛ علل، تشخیص، نشانه ها و درمان