روش های ساده درمان طبیعی استرس

روش های ساده درمان طبیعی استرس

اکثر افراد در برهه ای از زندگی خود دچار استرس می شوند. اصطلاح “استرس” به واکنش غیر اختصاصی بدن به هر تقاضایی برای تغییر اشاره دارد. در زندگی روزمره ما خواسته های بسیاری وجود دارد که می تواند باعث ایجاد استرس شود. این نیازهای اکثرا در رابطه با کار، روابط و مسائل مالی ایجاد شود.… ادامه خواندن روش های ساده درمان طبیعی استرس