۱۲ روش برای پایین آوردن فشار خون

۱۲ روش برای پایین آوردن فشار خون

فشار خون بالا یا هایپرتنسیون، به وضعیتی گفته می شود که فشار خون در آن بالاتر از ۹۰ روی ۱۴۰ mmHg (میلی متر جیوه) باشد. بالا بودن این اعداد بدن را در معرض خطر بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی قرار می دهد. بنابراین پایین آوردن فشار خون راهی برای پیشگیری از عوارض… ادامه خواندن ۱۲ روش برای پایین آوردن فشار خون