خواص کنجد سیاه بر اساس یافته ها و تحقیقات علمی جدید

خواص کنجد سیاه

کنجد یکی از قدیمی ترین و مفید ترین دانه های شناخته شده برای بشر می باشد. این بذرهای کوچک، بیضی و صاف از گیاه کنجد که متعلق به خانواده Pedaliaceae است، گرفته می شود. غلاف دانه کنجد به طور طبیعی و هنگامی که بالغ می شود خود به خود باز می شود. دانه های کنجد… ادامه خواندن خواص کنجد سیاه بر اساس یافته ها و تحقیقات علمی جدید