مصایب شیرین بچه‌های بدغذا

Young mother feeding adorable baby

بچه‌ها گاهی اوقات اشتهای خوبی دارند و خوب غذا می‌خورند. در مقابل بعضی وقت‌ها هم اشتهایی نداشته و بدغذایی می‌کنند یا مثلا ناهار را با اشتها میل کرده ولی برای شام بی‌اشتها می‌شوند. کارشناسان توصیه می‌کنند در چنین مواردی میزان غذایی که در نظر گرفته‌ایم را اندکی کاهش دهیم و در عوض تنوع موادغذایی را… ادامه خواندن مصایب شیرین بچه‌های بدغذا