اثرات جانبی داروی کورلانور ایوابرادین ivabradine Corlanor برای نارسایی مزمن قلب

ایوابرادین

نام تجاری: کورلانور (Corlanor) نام ژنریک: ایوابرادین (Ivabradine) کلاس دارو: مسدود کننده کانال دریچه دار نوکلئوتید حلقوی (HCN) فعال شده با هیپرپلاریزاسیون Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gateed شرکت تولید کننده: کمپانی امژن Amgen تاریخ تایید توسط سازمان غذا و داروی آمریکا: ۱۵ آوریل ۲۰۱۵ کورلانور یا ایوابرادین چیست و مکانیسم عمل آن چگونه است؟ کورلانور یا ایوابرادین… ادامه خواندن اثرات جانبی داروی کورلانور ایوابرادین ivabradine Corlanor برای نارسایی مزمن قلب

سازمان غذا و داروی آمریکا کورلانور را برای کاهش بستری شدن ناشی از نارسایی قلب تایید کرد

Corlanor

سازمان غذا و داروی آمریکا کورلانور کمپانی امژن (ایوابرادین) را در ۱۵ آوریل ۲۰۱۵ تایید کرد. کورلانور اولین داروی نارسایی قلبی است که تقریبا در بیش از یک دهه گذشته تایید شده است. این دارو تحت برنامه ارزیابی اولویت سازمان غذا و داروی آمریکا که به بررسی و تایید داروهای مورد نیاز برای درمان بیماری… ادامه خواندن سازمان غذا و داروی آمریکا کورلانور را برای کاهش بستری شدن ناشی از نارسایی قلب تایید کرد