کولون یا پاکسازی روده بزرگ با آب

پاکسازی روده بزرگ یا همان عمل کولون ( آب درمانی روده بزرگ)

کولون یک درمان برای تمیز کردن مواد زائد باقی مانده در روده با استفاده از آب (یا دیگر مایعات) و حذف کردن ضایعات از روده است. کولون به آب درمانی یا پاکسازی روده نیز معروف است. طرفداران این روش می گویند که پاکسازی روده کمک می کند تا بدن شما سم زدایی شده و علاوه بر کاهش وزن… ادامه خواندن کولون یا پاکسازی روده بزرگ با آب