رژیم غذایی کولیت اولسراتیو ؛ چه غذاهایی را بخوریم و از چه غذاهایی اجتناب کنیم؟

رژیم غذایی کولیت اولسراتیو ؛ چه غذاهایی را بخوریم و از چه غذاهایی اجتناب کنیم؟

کولیت اولسراتیو یک نوع بیماری التهابی روده است. پزشکان معتقدند که این بیماری ممکن است با اعمال رژیم غذایی کولیت اولسراتیو بهبود بیابد. اما سوال این جاست که رژیم غذایی کولیت اولسراتیو چه ویژگی هایی دارد؟ در رژیم غذایی کولیت اولسراتیو از خوردن چه غذاهایی باید اجتناب کرد و چه غذاهایی را باید بیشتر مصرف… ادامه خواندن رژیم غذایی کولیت اولسراتیو ؛ چه غذاهایی را بخوریم و از چه غذاهایی اجتناب کنیم؟