کولیت میکروسکوپی ؛ علل، نشانه ها و روش های درمان و پیشگیری

کولیت میکروسکوپی ؛ علل، نشانه ها و روش های درمان و پیشگیری

کولیت میکروسکوپی التهابی در کولون است که پزشک تنها می تواند با میکروسکوپ آن را ببیند. التهاب پاسخ طبیعی بدن به آسیب، تحریک و یا عفونت بافت است. کولیت میکروسکوپی نوعی از بیماری التهابی روده است که به طور کلی برای توصیف بیماری هایی که باعث التهاب در روده می شوند، کاربرد دارد. دو نوع… ادامه خواندن کولیت میکروسکوپی ؛ علل، نشانه ها و روش های درمان و پیشگیری