کیست کلدوک چیست و بهترین روش درمان آن کدام است؟

کیست کلدوک چیست و بهترین روش درمان آن کدام است؟

صفرا ماده ای سبز رنگ است که در کبد تولید می شود. این ماده پس از تولید، وارد کانال های صفراوی شده و از طریق مجرای سیستیک از کبد خارج می‌ شود. بعد از عبور از این مجرا، از طریق مجرای کیسه‌ای به کیسه صفرا انتقال می‌ یابد. سپس هنگامی که غذا از دوزادهه عبور… ادامه خواندن کیست کلدوک چیست و بهترین روش درمان آن کدام است؟