طول عمر اسپرم چقدر است و چگونه می توان کیفیت آن را بهبود داد؟

طول عمر اسپرم چقدر است و چگونه می توان کیفیت آن را بهبود داد؟

اگر در حال تلاش برای باردار شدن هستید اطلاع از طول عمر اسپرم برای شما از اهمیت زیادی برخوردار است. اسپرم می تواند تا ۵ روز در داخل بدن یک زن زندگی کنند، و بیشترین شانس باردار شدن، داشتن رابطه جنسی در زمان تخمک گذاری است. برخی از افراد می خواهند بدانند که طول عمر اسپرم در… ادامه خواندن طول عمر اسپرم چقدر است و چگونه می توان کیفیت آن را بهبود داد؟