چگونه گرفتگی گوش خود را به سرعت و به راحتی برطرف کنیم

چگونه گرفتگی گوش خود را به سرعت و به راحتی برطرف کنیم

هنگامی که در یک هواپیما پرواز می کنید اغلب احساس می کنید که نیاز به برطرف کردن گرفتگی(کیپ) گوش خود دارید. در واقع، هر گونه تغییر ناگهانی در فشار اطراف پرده گوش مانند زمانی که غواصی می کنید، در بالا و پایین کوه ها رانندگی می کنید و یا با قطار از یک تونل عبور… ادامه خواندن چگونه گرفتگی گوش خود را به سرعت و به راحتی برطرف کنیم