آنوریسم شاخه آئورت چیست؟

آنوریسم شاخه آئورت

آنوریسم شاخه آئورت به وجود برآمدگی (اتساع) در دیواره شریان های اصلی که به طور مستقیم از آئورت خارج شده است، می گویند. با این مطلب پیام سلامت همراه ما باشید. آئورت بزرگترین سرخرگ بدن است. وظیفه سرخرگ آئورت دریافت خون غنی از اکسیژن از قلب و توزیع آن به بدن از طریق شریان های کوچکتر… ادامه خواندن آنوریسم شاخه آئورت چیست؟