خواص زردآلو – مِشمِش – Abricot

زردآلو میوه ای شبیه آلو می باشد. رنگش زرد و دارای هسته ای که مغزش شیرین و خوراکی است. خواستگاه اصلی این میوه، کشور چین است و در حال حاضر در چین جنگلهای خودروی این میوه یافت می شود. و در سیبری نیز چند رقم زردآلو وجود دارد که در برابر سرما بسیار مقاوم هستند.… ادامه خواندن خواص زردآلو – مِشمِش – Abricot