انواع سندرم روده تحریک پذیر و نشانه های هر کدام

انواع سندرم روده تحریک پذیر و نشانه های هر کدام

هر کسی ممکن است گاهی به ناراحتی های روده مبتلا شود. اما نمی توان به راحتی به این ناراحتی ها لقب سندرم روده تحریک پذیر (IBS) را داد. سندرم روده تحریک پذیر بیمار متفاوتی از یک ناراحتی ساده روده است و انواع مختلفی نیز دارد. ضمن این که انواع سندرم روده تحریک پذیر علائم متفاوتی… ادامه خواندن انواع سندرم روده تحریک پذیر و نشانه های هر کدام