همه چیز درباره دستگاه داخل رحمی آی یو دی (IUD)

همه چیز درباره دستگاه داخل رحمی آی یو دی (IUD)

زمانی که اسپرم به صورت آزادانه بتواند به تخمک در بدن زن برسد، بارداری رخ می دهد. روش های جلوگیری از بارداری کمک می کنند که از رسیدن اسپرم به تخمک جلوگیری کرده یا تخمک گذاری را متوقف کنند. به این ترتیب دیگر این دو سلول به هم نمی رسند. یکی از روش های جلوگیری… ادامه خواندن همه چیز درباره دستگاه داخل رحمی آی یو دی (IUD)