آشنایی با ویتامین K و تحقیقات انجام شده بر روی تاثیر آن در ایجاد و پیشگیری از بیماری های مختلف

آشنایی با ویتامین K و تحقیقات انجام شده بر روی تاثیر آن در ایجاد و پیشگیری از بیماری های مختلف

نفتوکینون یا همان ویتامین K یک ویتامین محلول در چربی است. این ماده یک ترکیب ارگانیک است که دارای فرمول C10H6O2 است. می توان آن را از مشتقات نفتالین با جایگزینی دو اتم هیدروژن با دو گروه کتون به دست آورد. این ماده یک ماده کریستالی زرد است که وابسته به کوینون است و توسط اکسیداسیون… ادامه خواندن آشنایی با ویتامین K و تحقیقات انجام شده بر روی تاثیر آن در ایجاد و پیشگیری از بیماری های مختلف