تفاوت بین VLDL و LDL چیست؟

تفاوت بین VLDL و LDL چیست؟

لیپوپروتئین های کم چگالی (LDL) و لیپوپروتئین های بسیار کم چگالی (VLDL) دو نوع متفاوت از لیپوپروتئین های موجود در خون شما هستند. لیپوپروتئین ها ترکیبی از پروتئین ها و انواع مختلفی از چربی هستند. آنها کلسترول و تری گلیسیرید را در جریان خون حمل می کنند. کلسترول یک ماده چرب است که برای ساخت… ادامه خواندن تفاوت بین VLDL و LDL چیست؟