MCH در آزمایش خون به چه معنی است؟

MCH در آزمایش خون به چه معنی است؟

پزشکان به طور مرتب برای تشخیص بیماری یا تخمین میزان سلامتی بیمار از آزمایش خون استفاده می کنند. یکی از مواردی که در این آزمایشات بررسی می شود سطح MCH است. MCH در آزمایش خون برای کمک به تشخیص اختلالات خونی مورد استفاده قرار می گیرد. اما درک نتایج آن کمی دشوار است. سطوح مختلف… ادامه خواندن MCH در آزمایش خون به چه معنی است؟