درمان های طبیعی عفونت MRSA (استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین)

درمان های طبیعی عفونت MRSA (استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین)

عفونت MRSA (استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین) عفونت ناشی از یک نوع باکتری اورئوس یا استاف است. این باکتری از طریق استفاده های غیر ضروری از آنتی بیوتیک ها و به دلیل مقاومت در برابر انواع مختلف این دارو، ایجاد می شود. معمولا، این باکتری در بینی و بر روی پوست زندگی می کند… ادامه خواندن درمان های طبیعی عفونت MRSA (استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین)