اختلالات گوش ناشی از مصرف داروها را بشناسیم (سمیت شنوایی)

اختلالات گوش ناشی از مصرف داروها با سمیت شنوایی

بسیاری از داروها می توانند در سیستم شنوایی انسان ایجاد اختلال کنند. سمیت شنوایی عنوانی است که به اختلالات گوش ناشی از مصرف داروها اطلاق می شود. در این مطلب پیام سلامت با این مشکل بیشتر آشنا می شود. برخی داروهای سمی کننده گوش عبارتند از: آنتی بیوتیک استرپتومایسین توبرامایسین جنتامایسین نئومایسین وانکومایسین داروهای شیمی… ادامه خواندن اختلالات گوش ناشی از مصرف داروها را بشناسیم (سمیت شنوایی)