خواص میوه به – سَفَرجَل – Quince

درخت به، درخت کوچکی است به ارتفاع حداکثر پنج متر که شبیه درخت سیب است، میوه اش به رنگ زرد، آبدار و درشت تر از سیب است و در فصل پائیز می رسد. به، دارای بویی مطبوع، و طعمی گوارا است، تخم میوۀ به را بهدانه می گویند که دارای مادۀ لعابی است که اثر… ادامه خواندن خواص میوه به – سَفَرجَل – Quince

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در همه مطالب برچسب خورده با ،