معرفی داروی سیمواستاتین Simvastatin

معرفی داروی سیمواستاتین Simvastatin

سیمواستاتین دارویی برای کاهش چربی و کلسترول خون است. و در درمان هیپرکلسترولمی کاربرد دارد. این دارو به شکل قرص ارائه شده و معمولا مصرف هر شبانه روز یک عدد از آن تجویز می شود. سیمواستاتین طی ۲ هفته پس از مصرف آثار خود را نشان می دهد؛ و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.… ادامه خواندن معرفی داروی سیمواستاتین Simvastatin