آزمایش T4 چیست؟

آزمایش T4

آزمایش T4 سطح خون را از نظر ترشح هورمون T4 یا همان تیروکسین اندازه گیری می کند. این هورمون توسط غده تیروئید تولید شده و کمک می کند تا سوخت و ساز بدن کنترل شده و رشد در بدن اتفاق بیافتد. آزمایش T4 می تواند بخشی از آزمایش های کامل برای ارزیابی عملکرد تیروئید باشد. کاربردهای آزمایش T4… ادامه خواندن آزمایش T4 چیست؟