میزان مرگ و میر مادران در ایران به گزارش WHO

میزان مرگ و میر مادران در ایران به گزارش WHO
میزان مرگ و میر مادران در ایران

به گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۰۳۰۰۰ مادر در جهان،  هنگام تولد نوزادان، جان خود را از دست داده اند. این آمار نشان می دهد علی رغم پیشرفت علم پزشکی همچنان خطر مرگ و میر حین زایمان برای مادران وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی به تازگی آماری را منتشر کرده است که میزان مرگ و میر مادران در ایران را در بین سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۵ نشان داده است. البته این آمار برای سایر کشورها نیز ارائه شده است اما در ادامه می توانید نتایج تحقیقات WHO را بر روی مادران ایرانی مشاهده کنید. جامع آماری جدول زیر را مادران ۱۵ تا ۴۹ سال تشکیل داده اند.

میزان مرگ و میر مادران در ایران

سال

نسبت مرگ و میر مادران (MMR)

کل تعداد مرگ و میر مادران

مرگ و میر مادران مرتبط با ایدز ( مرگ غیر مستقیم )

تولد زنده

نسبت مرگ و میر مادران در سنین باروری (PM)

کاهش نرخ سالانه

در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده (lb)

تعداد

تعداد

هزاران نفر

سال

درصد
۱۹۹۰ ۱۲۳ ۲۳۰۰ ۰ ۱۸۳۶ ۷٫۵ ۲۰۱۵- ۱۹۹۰ ۶٫۴
۱۹۹۵ ۸۰ ۱۲۰۰ ۰ ۱۴۵۷ ۴٫۱ ۲۰۰۰- ۱۹۹۰ ۸٫۹
۲۰۰۰ ۵۱ ۶۲۰ ۰ ۱۲۳۴ ۲٫۲ ۲۰۱۵-۲۰۰۰ ۴٫۷
۲۰۰۵ ۳۴ ۴۲۰ ۱ ۱۲۴۷ ۱٫۶ ۲۰۱۵-۲۰۰۵ ۳
۲۰۱۰ ۲۷ ۳۷۰ ۲ ۱۳۶۶ ۱٫۶
۲۰۱۵ ۲۵ ۳۴۰ ۳ ۱۳۵۰ ۱٫۵

این جدول نشان می دهد که میزان مرگ و میر مادران در ایران هنگام تولد از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۵ روند رو به کاهشی داشته است. به طوری که در طی این سال ها، یعنی طی ۲۵ سال اخیر، درصد مادرانی که در هنگام تولد نوزادشان جان خود را از دست داده اند، ۷٫۵ درصد کاهش داشته است. این کاهش را از نسبت مرگ و میر در هر ۱۰۰ تولد زنده نیز می توان استخراج کرد. این نسبت در سال ۱۹۹۰، ۱۲۳ مادر در هر ۱۰۰۰ تولد بود که در سال ۲۰۱۵ این میزان به ۲۵ مادر در هر ۱۰۰۰ تولد زنده تقلیل یافته است. این در حالی است که متاسفانه میزان مرگ و میر های غیر مستقیم مادر یعنی مرگ و میر ناشی از ایدز رو به افزایش است.

میزان مرگ و میر مادران در ایران به گزارش WHO
میزان مرگ و میر مادران در ایران

البته می توان عوامل زیادی را در میزان مرگ و میر مادران در زمان تولد، دخیل دانست اما یکی از مهترین علل مرگ و میر مادران عدم وجود امکانات پزشکی و بهداشتی لازم است. خوشبختانه با روند رو به رشد علم پزشکی در ایران، امید است این درصد همواره کاهش یافته و روزی را شاهد باشیم که دیگر هیچ کودکی بی مادر بزرگ نشود.

توسط فرشته موسی پور

سال‌هاست در حوزه سلامت و پزشکی مشغول مطالعات آزاد هستم. طی 3 سال گذشته نتایج مطالعاتم را در قالب ترجمه متون پزشکی از منابع معتبر انگلیسی، در مجله پیام سلامت منتشر می‌کنم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *